22 Nisan 2011 Cuma

Allah'a Günahsız Dillerle Dua Edin...

Efendimiz (sav) sahabelerine dönerek; "Allah'a günahsız dillerle dua edin" buyurdu. Efendimizin bu sözünü işiten sahabeler: "Ey Allah'ın Resulü, bu nasıl mümkün olabilir?" diye sordular. Bunun üzerine efendimiz şöyle buyurdu: "Birbirinize dua edin! Çünkü ne sen onun, ne de o senin dilinle günah işlemiştir"

"Rabbinize alçak gönüllüce ve gizlice dua edin. Çünkü O, haddi aşanları sevmez." [Araf 55]

"Gerçek dua ancak O'nadır. O'ndan başka yalvardıkları ise onların isteklerine ancak, ağzına ulaşmayacağı halde, ulaşsın diye avuçlarını suya uzatan kimsenin isteğine suyun cevap verdiği kadar cevap verirler. Kâfirlerin duası daima boşa çıkar." [Rad 14]

Dua şartlarına uygun yapılmalıdır.

 Peygamber Efendimiz (sav); Duanın kabul olması için iki şey gerekir. Duayı ihlâs ile yapmalıdır. Yediği ve giydiği helalden olmalıdır. "Müminin odasında, haramdan bir iplik varsa, bu odada yaptığı dua kabul olmaz" buyurmuştur.


Acele etmediğiniz müddetçe her birinizin duası kabul edilir

Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: "Resulullah (sav) buyurdular ki: "Acele etmediği müddetçe her birinizin duasına icabet olunur. Ancak şöyle diyerek acele eden var: "Ben Rabbime dua ettim duamı kabul etmedi." [Müslim]

Babanın duası, peygamberin ümmetine duası gibidir

"Ananın, babanın çocuğuna olan ve mazlumun, zalime olan bedduaları, reddolunmaz."
Peygamber Efendimiz, "Babanın çocuğuna duası, peygamberin ümmetine duası gibidir" buyurdu. Yani babanın çocuğuna duası, peygamberin ümmetine duası gibi kabul olunur.
Annenin duası daha çabuk kabul olunur
Aynı şekilde anne de, çocuğuna hayır ile dua etmelidir. Resulullah (sav) Efendimiz; "Annenin duası, daha çabuk kabul olunur" buyurdu. Ya Resulullah, acaba neden? Dediler. "Çünkü ana, babadan daha merhametlidir. Merhametlinin duası sakıt olmaz" buyurdu.


Mazlumun duası..

Mazlumun bedduasından sakınılması gerekir. Zulüm ateşi ile karşı karşıya gelen kimsenin içi yanar, beddua yapmak zorunda kalır.
Ebüdderdâ hazretleri buyurdu ki: "Mazlumun bedduasından, ahından ve yetimin gözyaşlarından sakının. Çünkü insanlar rahat uykuda iken onlar dert, sıkıntı, üzüntü içindedirler"
Hz. Âişe (ra) rivayetle: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Her kim, kendine zulmedene beddua ederse, ondan intikamını (dünyada) almış olur."


Zalime beddua edilebilir

Bir Müslüman'ın kâfir olması için dua edenin kendisi kâfir olur. Zalimden başkasına beddua etmek haramdır. Zalime, zulmü kadar beddua etmek caiz olur. Caiz olan bir şeyin miktarı, özrün miktarı kadar olur.


Peygamberimizin duaları

Efendimiz sabah kalkınca bu duayı okurdu..

"Allah'ım! Senin yardımınla sabaha girdik, Senin yardımınla akşama kavuştuk, Senin yardımınla diriliyor ve Senin kudretinle ölüyoruz ve (kıyamette) varış Sanadır." [Ebu Davud]


Akşam olunca

İbn-i Mesud'un rivayetiyle, Resulullah (sav) akşam olunca şu duayı okurdu: "Elhamdülillah geceye erdik. Mülk de, Allah için geceye erdi. Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir, ortağı yoktur. Mülk O'nundur, hamdler O'nadır. O, her şeye kadirdir. Rabbim! Bu gecede olacak hayrı, bundan sonra olacak hayrı Senden talep ediyorum. Bu gecede olacak Şerden ve bundan sonra olacak şerlerden sana sığınıyorum. Rabbim! Tembellikten, yaşlılığın kötülüklerinden sana sığınıyorum. Rabbim! Cehennem azabından, kabir azabından Sana sığınıyorum!"
İbnu Mes'ud (ra) devamla, Resulullah (sav)'ın sabah olunca şu duayı okuduğunu söyledi: "Elhamdülillah sabaha erdik. Mülk de Allah için sabaha erdi."


Yemekten Sonra..

"Bizi nimetleriyle yediren ve içiren ve bizi İslam üzere bulunduran Allah'a hamd olsun." [Ebu Davud]
Elbise giyerken
"O Allah'a hamd olsun ki, benden bir kuvvet olmaksızın bu elbiseyi bana giydirdi ve (bunu) bana rızık olarak verdi." [Tirmizi]


Su içerken..

"Bize tatlı soğuk su içiren ve günahlarımız sebebiyle onu içilmez tuzlu su yapmayan Allah'a hamd olsun." [Ebu Nuaym]


Aynaya bakarken

"Allah'a hamdolsun. Allah'ım! Benim yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir." [İbnnüs'sünni]


Eve girerken

Ebu Mail Eş'ari'nin rivayetiyle Resulullah evlerine girerken şöyle buyururdu: "Allah'ım! Her giriş ve çıkışımda Senden hayır diliyorum. Allah'ın adıyla evimize girer, Allah'ın adıyla çıkarız ve Rabbimize dayanıp güveniriz."


Evden çıkarken

Ümmü Seleme validemizin rivayetiyle, Resulullah (sav) evinden çıktığı zaman şu duayı okurdu: "Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim. Allah'ım! Zillete düşmekten, dalalete düşmekten, zulme uğramaktan, cahillikten, hakkımızda cehalete düşülmüş olmasından Sana sığınırız"


Uyumadan önce

"Senin adını anarak ölür ve dirilirim (uyur ve uyanırım) Allah'ım!" [Buhari]

1 yorum:

muhabbetsofrasi dedi ki...

Rabbim duları kabul olunanlardan eylesin

aminn

dua eder, dua isterim canım :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...