21 Nisan 2011 Perşembe

Efendimizin Elbiseleri...

Efendimizin ve Ashabının elbiseleri…

Sahabeden Ebu Bürde (ra) şöyle anlatmıştır: "Müminlerin annesi, Âişe validemiz bir gün bize keçeleşmiş bir aba ile kalın bir elbise çıkararak: 'Hz. Peygamber sırtında bu iki elbise olduğu halde vefat etmiştir' dedi. [Tirmizi]
Ümmü Seleme'nin naklettiğine göre; Hz. Peygamber'in en sevdiği giyecek, gömlek idi. [Tirmizi]Peygamber'in yeni bir elbise giyince söylediği söz...
 

Taberani'de kaydedildiğine Ömer bin Hattab, şöyle anlatmıştır: "Resûlullah'ı gördüm. Yeni elbise istedi, onu giydi. Elbiseyi başından geçirince: 'Hamd o Allah'a mahsustur ki, bana avret mahallimi kapatacak bir elbise giydirdi. Hayatımda süsleneceğim bir elbise ihsan etti' dedi.
Daha sonra da: "Nefsimi elinde tutana yemin ederim ki, Müslüman bir kul yeni bir elbise giyer, sonra da dediğimin benzerini söylerse, sonra eski elbiselerini de Allah rızası için fakir bir Müslüman'a giydirirse o elbiseler onun sırtında bir parçası kalıncaya kadar o Müslüman Allah'ın himayesinde olur. İster diri olsun, ister ölü. İster diri olsun, ister ölü. İster diri olsun, ister ölü" buyurdu. [Taberani, Hâkim, Beyhaki]


Hanımına söyle bir elbise daha giysin...

Dıhye bin Halife anlatıyor: Hz. Peygamber beni Herakl'e gönderdi. Dönüp geldiğimde Hz. Peygamber bana Mısır'da yapılan ince bir elbise hediye ederek: 'Onun yarısını kendine iç gömlek yap ve yarısını da hanımına ver. O da onunla örtünsün' dedi. Ben çıktıktan sonra Hz. Peygamber beni tekrar çağırarak; 'Hanımına söyle, onun altına bir şey daha giysin. Çünkü çok ince olduğu gibi saçı tam örtmez' dedi. [Kenz]
Usame bin Zeyd anlatıyor: Hz. Peygamber, Dıhye'ye hediye ettiği Kıptiye kumaşından bir parça da bana verdi. Ben de onu hanımıma giydirdim. Hz. Peygamber o elbiseliği niçin giymediğimi sorunca: 'Ey Allah'ın Resulü! Onu hanımıma giydirdim' dedim.
Hz. Peygamber de: 'Hanımına söyle, onun altında bir elbise daha giysin. Çünkü o elbise ince olduğu için, korkarım ki vücut hatlarını gösterir' dedi. [Kenz]


'Eskiyi giymeyen için yeni yoktur'

Müminlerin annesi Hz. Aişe'nin hücresine gittim.
"Bekle şu yırtığımı dikeyim de konuşuruz" dedi.
"Ey müminlerin annesi! Halka senin bu yaptığını söylersem senin cimri olduğuna kanaat getireceklerdir!" dedim.
Hz. Aişe de: "Aklını kullan. Eskiyi giymeyen bir kimse için yeni yoktur!" dedi. [Buhari, Kuseyr bin Ubeyd'den...]


'Bedenimi göstermez ama hatlarımı belli eder'

Münzir bin Zübeyr, Irak'dan geldi. Annesi Esma'ya, Merv ve Koh şehirlerinde yapılmış ince ve güzel kumaştan elbiseler getirdi. Esma'nın o sırada gözleri görmüyordu. Elbiseleri eliyle yokladıktan sonra: "Hayır, bu elbiseyi Münzir'e götürünüz" dedi. Bu hareket Münzir'e gayet ağır geldi.
"Ey anne! Bu elbise zannettiğin kadar ince ve parlak değildir" dedi. Esma: "O, derimi göstermez. Fakat beden hatlarımı belli eder" dedi. Bunun üzerine Mümir ona Merv ve Koh yapısı kaba elbiseler satın aldı, o da bunları kabul etti.
Esma oğluna: "İşte bana bunun gibilerini giydir!" dedi. [İbn Sa'd]


Elbisenin etekleri niçin yere sürüyor?

Hareşe bin Hürr anlatmıştır: Hz. Ömer'in yanından bir genç geçti. Elbisesinin sarkan etekleri yerlerde sürünerek yürüyordu. Hz. Ömer o gence: "Sen hayızlı mısın?" diye sordu. O da: "Ey Müminlerin Emîri! Erkek insan hayızlı olur mu?" dedi. Hz. Ömer: "O halde sen niçin eteklerini yere kadar, ayaklarının üzerine düşecek şekilde uzatmışsın?" dedi.
Sonra Hz. Ömer bir bıçak istedi. Gencin elbisesinin topuklarından aşağıda kalan kısmını kesti. Elbisenin fazla kısmı kesildikten sonra, gencin topuklarının üzerine sarkan iplikler hâlâ gözümün önündedir. [Kenz]


'Bunu giymekle gurura kapılmaktan korkarım'

İbn Ömer'in sırtında sert ve kaba bir elbise gördüm. 'Ey Ebâ Abdurrahman! Ben sana Horasan'da yapılan yumuşak bir elbise getirdim. Eğer onu sırtında görürsem gözlerim aydınlanacaktır. Çünkü senin sırtında kaba ve sert bir elbise vardır!" dedim.
İbn Ömer: "Onu bana göster bakayım" dedi. Eliyle ona dokundu ve "Bu ipekli midir?" dedi. "Hayır, bu pamuktan yapılmıştır" dedim.
İbn Ömer: "Bunu giymekle ben gurura kapılmaktan korkuyorum. Allah Teâlâ da gurura kapılanların hiç birisini sevmez" dedi. [Ebu Nuaym]

3 yorum:

dedi ki...

Biz çeşit çeşit elbiseleri alırken hiç yüzümüz kızarmıyor :(

Rabbim bu bilinçte yaşamayı nasib etsin.

teşekkürler paylaşımız ve hatırlattığınız bu gğzel şeyler için.

Kalb-i Şikeste dedi ki...

Çok haklısınız..
Rabbim yardımcımız olsun..

muhabbetsofrasi dedi ki...

Allah razı olsun canım

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...