7 Aralık 2010 Salı

Sene Başı Duası...

Rivayet edildiğine göre: ''Her kim muharrem ayının evvelinde üç kere:

’Bütün hamdler, alemlerin Rabbi olan Allâh’ a aittir! Salât-ü selâm Efendimiz Muhammed’in ve âl-i ashâbının tamamının üzerine olsun!
Ey Allâh! Sen ebedi’sin, Kadîm’sin! Hayy’sın, Kerîm’sin! HannÂn’sın, Mennân’sın!
İşte bu yeni senedir! Ben bu Sene senden dileim ki beni kovulmuş şeytandan ve onun dostalrından koruyasın, kötülüğü çokça emreden bu nefse karşı bana yardım edesin ve beni Sana yaklaştıran amellerle meşgul edesin.
Ey Kerem sahibi! Ey celâl ve ikrâm sahibi! Ey acıyanalrın en merhametlisi! Rahmetinle kabul eyle!
Allâh-u Te’âlâ, Efendimiz ve Peygamberimiz Muhammed (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) e, âl-i ashâbının ve Ehl-i Beyt’inin tamamına salât ve selâm eylesin.’ derse, şeytan: ‘’Biz bu kişiden ümidi kestik! Der ve Allâh (celle celâluhû) ona, kendisini sene boyunca koruyacak iki melek görevlendirilir.’’ (Allâme Safuri, nüzhetü’l-mecalis: 1/156)


Şihâbüddin es-Suhreverdi (Kuddise sırruhû) dan nakledildiğine göre; bu duayı (sene başı duası) aşura günü üç kere okuyan o sene ölmekten emin olur.Zira eceli takdir edilen kişiye o gün bu duâyı bu şekilde okumak nasip olmaz!

Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...