30 Eylül 2010 Perşembe

Özledim...


ÖZLEDİM
Baharda güller açan müjgânını özledim,
Seherde kucak kucak ihsanını özledim..

Dalıversin ellerin saçlarımın akına,
Zülfünün siyah siyah nirânını özledim..

Her adımın ruhumda silinmez iz bırakır,
Vuslat öncesindeki hicrânını özledim..

Sürünür her gurupta ardın sıra şu gönlüm,
Türâba şeref veren dâmânını özledim..

Çırpınır mı kalbin âh, duyunca eş'ârımı?
Âşıka rahmeyleyen vicdânını özledim..

Ne olur bir kerrecik uğra halvetgâhıma,
Ma'şukanım dediğin her ânını özledim..

Sen ki İstanbullusun aşk belâsın bilirsin;
Sevdânın sarayında dîvânını özledim..

Kaç lisan şiirime râm olsa da ne çıkar;
Lebinden dökülecek sühânını özledim..

Ebediyyet fikrinin menbaıdır deryâlar;
Zevrâk-ı aşk gezdiren ummânını özledim..

Bilirim bu asırda böyle sevdâ yaşanmaz,
Beni alıp gittiğin zamânını özledim..

Bunca feryât ettirip inletme gel Kâfi'yi,
"Kölemdir" yazdırdığın fermânını özledim...

Ekrem KAFTAN

Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...