15 Mart 2010 Pazartesi

DAHİLEK YÂ RESÛLALLÂH...DAHİLEK YÂ RESÛLALLÂH

Gönül hûn oldu şevkinden boyandım yâ Resûlallâh..
Nasıl bilmem bu nîrâna dayandım yâ Resûlallâh..
Ezel bezminde bir dinmez figândım yâ Resûlallâh..
Cemâlinle ferah-nâk et ki yandım yâ Resûlallâh..

Yanan kalbe devâsın sen, bulunmaz bir şifâsın sen..
Muazzam bir sehâsın sen, dilersen reh-nümâsın sen..
Habîb-i Kibriyâsın sen, Muhammed Mustafâ’sın sen..
Cemâlinle ferah-nâk et ki yandım yâ Resûlallâh..

Gül açmaz, çağlayan akmaz, İlâhî nûrun olmazsa..
Söner âlem, nefes kalmaz, felek manzûrun olmazsa..
Firâk ağlar, visâl ağlar, ezel mestûrun olmazsa..
Cemâlinle ferah-nâk et ki yandım yâ Resûlallâh..

Erir cânlar o gül-bûy-ı revân-bahşın hevâsından..
Güneş titrer, yanar dîdârının, bak, ihtirâsından..
Perîşân bir niyâz inler hayâtın müntehâsından..
Cemâlinle ferah-nâk et ki yandım yâ Resûlallâh..

Susuz kalsam, yanan çöllerde cân versem elem duymam..
Yanardağlar yanar bağrımda, ummanlardan nem duymam..
Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam..
Cemâlinle ferah-nâk et ki yandım yâ Resûlallâh..


Ne devletdir yumup aşkınla göz, râhında cân vermek..
Nasîb olmaz mı Sultânım haremgâhında cân vermek..
Sönerken gözlerim âsân olur âhında cân vermek..
Cemâlinle ferah-nâk et ki yandım yâ Resûlallâh..

Boynu büktüm, perîşânım, bu derdin sende tedbîri..
Lebim kavruldu âteşden döner pâyinde tezkîri..
Ne dem gönlüm murâd eylerse taltîf eyle Kıtmîr’i..
Cemâlinle ferah-nâk et ki yandım yâ Resûlallâh..

Yaman DedeDahilek: Sana sığındım
Hûn: Hor ve zelil olmak
Şevk: Arzu
Nîrân: Nurlar, ateşler
Bezm: Sohbet meclisi
Figân: Bağırıp, çağırma
Cemâl: Güzellik, yüz güzelliği
Ferah-nâk: Neşeli, sevinçli
Muazzam: Büyük
Sehâ: Cömertlik
Reh (râh): Yol
Reh-nümâ: Yol gösteren
Habîb-i Kibriyâ: Hz. Peygamberimizin özel sıfatlarından
Felek: Gök, devir
Manzûr: Bakış
Firâk: Ayrılık

1 yorum:

Ayşe Kübra dedi ki...

hem eser hem müessir muhteşem...
Rabbim rahmet eylesin yaman/yanan dedeye..
çok severimmmm bu eseri...
emeğine sağlık ablam... :)
eyvallah..

"Cemâlinle ferah-nâk et ki yandım yâ Resûlallâh.."

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...